Αρχαιρεσίες Συνδέσμου 2020


Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 με καθυστέρηση επτά μηνών λόγω της πανδημίας από τον COVID-19 και τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα που μας υπέδειξαν το Υπουργείο Υγείας και η Γ. Γ. Πολιτικής προστασίας πραγματοποιήθηκαν στην εστία του Συνδέσμου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε την μεθεπόμενη 6-10-2020 και μετά από μυστική ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Ανδρέας Α. Παΐδας
Αντιπρόεδρος Κων/να Κ. Στασινοπούλου
Γ. Γραμματέας Πηνελόπη Ν. Καρβέλη
Β. Γραμματέα Κων/νος Δ. Ντάλλας
Ταμίας Ευάγγελος Γ. Πριτσιόλας
Μέλος Κατερίνα Κ. Χολή
Μέλος Δημήτρης Κ. Ελευθερίου