Αρχαιρεσίες Συνδέσμου 2023


Την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκαν στην εστία του Συνδέσμου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  Το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε 17-03-2020 και μετά από μυστική ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Ανδρέας Α. Παΐδας
Αντιπρόεδρος Κων/νος Δ. Ντάλλας
Γ. Γραμματέας Πηνελόπη Ν. Καρβέλη
Β. Γραμματέα Μαρία Ι. Τσουκαλά
Ταμίας Ευάγγελος Γ. Πριτσιόλας
Μέλος Κων/νος Δ. Καραμέτας
Μέλος Δημήτρης Ι. Βονόρτας