Ημερολόγιο 2021


Η πανδημία δυστυχώς επηρέασε και το φετινό μας ημερολόγιο, ο Μάιος κι ο Ιούνιος, μας τα χαλάνε στους αριθμούς.

Συγχωρήστε μας, μέλη και φίλοι του Συνδέσμου, για το τυπογραφικό αυτό λάθος και ζητάμε την επιείκεια σας μένοντας στους, υψηλής αισθητικής, εικονιζόμενους πίνακες.