Τιμητική Εκδήλωση στη Μνήμη του Dr. Τάσου Κοντομέρκου


Πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2009 από την Εταιρεία Ευριτάνων Επιστημόνων στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Καλεσμένοι ο Σύνδεσμος Μεγαλοχωριτών και η οικογένεια του Τάσου Κοντομέρκου. Χαιρετισμό έκανε ο Πρόεδρος κ.Ι.Ζούμος και ομιλητές ήσαν οι καθήγητες Ιωάννης Υφαντόπουλος και Νικόλαος Πουρνάρας. Επίδοση τιμητικού διπλώματος και μεταλλίου της Εταιρείας εδώθει στην πρόεδρό μας κ.Μαίρη Καλλιάνη ως πλησιέστερη συγγενή του αείμνηστου Τάσου Κοντομέρκου.