Αρχαιρεσίες Συνδέσμου 2011


Την Κυριακή 10 Απριλίου 2011 στα γραφεία του Συνέσμου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε την Τρίτη 12 Απριλίου 2011 και προέβει στον καταρτισμό του με μυστική ψηφοφορία ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο

Μαίρη Φ. Καλλιάνη Πρόεδρος
Γεώργιος Κ. Σταυράκης Αντιπρόεδρος
Εύαγγελος Γ. Πριτσιόλας Γενικός Γραμματέας
Ανδρέας Α. Παϊδας Ταμίας
Ιωάννης Ε. Πρωτονοτάριος Μέλος
Κων/να Κ. Στασινοπούλου Μέλος
Ευαγγελία Κ. Μπούρα Μέλος