Η εκπλήρωση των σκοπών ενός συλλογικού φορέα, στηρίζεται πέραν των άλλων, και στον αριθμό των μελών του, στο ενδιαφέρον τους για τα θέματα του Συνδέσμου και στην δραστηριότητα που επιδεικνύουν.

Αυτό σημαίνει, πως, για να είναι δεδομένη, η δημιουργική παρουσία του Συνδέσμου μας, θα πρέπει να είμαστε όλοι ενεργά μέλη.

Ενεργό, είναι το μέλος το οποίο

  • Δηλώνει παρών στα καλέσματα του Συνδέσμου και ενημερώνεται για τα θέματα τα οποία τίθενται εκάστοτε.
  • Ασκεί το δικαίωμα, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  • Στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου και βοηθά, με τον προσφορότερο για αυτόν τρόπο, στην επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
  • Έχει προτάσεις και είναι διατεθειμένος να τις αναδείξει και να στηρίξει την εφαρμογή τους.
  • Προσφέρει, από το υστέρημα του χρόνου του και λειτουργεί ως πρότυπο για τα νεότερα μέλη, μεταφέροντάς τους, την πολύτιμη γνώση, οτι η έγνοια για να γίνουν τα πράγματα σωστά, δεν είναι υπόθεση των «άλλων» αλλά όσων μοιράζονται τα «σωστά καμωμένα».

Το 1870 η σύσταση του Συνδέσμου, από τους Μεγαλοχωρίτες της Κωνσταντινούπολης, ήταν αποτέλεσμα κοινού ενδιαφέροντος για γνωριμία και καλλιέργεια σχέσεων με σκοπό την ανάπτυξη ψυχικού δεσμού και αισθημάτων αγάπης, αλληλεγύης και αλληλοβοήθειας. Στη μακρόχρονη πορεία του έχει να επιδείξει μία μεγάλη σειρά έργων κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγύης προς τη γενέτειρα, το Μεγάλο χωριό Ευρυτανίας. Η αξιόλογη και πολύχρονη δράση του τιμήθηκε με το βραβείο από το Εθνικό Ίδρυμα το 1961 και από την Ακαδημία Αθηνών το 1966. Σήμερα όλοι εμείς απολαμβάνουμε την αξία της εκατονταετούς και πλέον λειτουργίας του Συνδέσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατάθεση προτάσεων ή προβληματισμών και εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη συμμετοχή σας στην ενίσχυση του έργου του Συνδέσμου, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά και μέσω Fax με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα