Διοικητικό Συμβούλιο

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 στα γραφεία του Συνέσμου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και προέβει στον καταρτισμό του με μυστική ψηφοφορία ως ακολούθως:

Μαίρη Καλλιάνη Πρόεδρος
Ανδρέας Παΐδας Αντιπρόεδρος
Κων/να Στασινοπούλου Γενικός Γραμματέας
Ευάγγελος Γ. Πριτσιόλας Ταμίας
Ιωάννης Πρωτονοτάριος Μέλος
Κων/νος Ντάλλας Μέλος
Ευαγγελία Μπούρα Μέλος