Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 στην Εστία του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και προέβει στον καταρτισμό του με μυστική ψηφοφορία ως ακολούθως:

Ανδρέας Α. Παΐδας

Πρόεδρος

Κων/να Κ. Στασινοπούλου

Αντιπρόεδρος

Πηνελόπη Ν. Καρβέλη

Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Γ. Πριτσιόλας

Ταμίας

Κων/νος Δ. Ντάλλας

Μέλος

Δημήτρης Κ. Ελευθερίου

Μέλος

Κατερίνα Κ. Χολή

Μέλος