Καλοσώρισμαl

Μεγαλοχωρίτες – Μεγαλοχωρίτισσες
Φίλες και Φίλοι του Μεγάλου Χωριού

Μια νέα σελίδα ανοίγει με την ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας, μετά την ανάληψη του νεοεκλεγέντος και ανανεωμένου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ενημέρωση για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις μας, η συνεχής ανανέωση του φωτογραφικού υλικού θα σας δίνει τη δυνατότητα της καλύτερης ενημέρωσής σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει την παρουσία σας σε όλες τις εκδηλώσεις μας, την Αγάπη και την Στήριξή σας στο Σύνδεσμο και κατ΄ επέκταση στο Μεγάλο Χωριό.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου
Μαίρη Καλλιάνη